دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1394/08/03 -1394/08/15

دفاتر سطح استان كه به دليل عدم تناسب زيرساختهاي مخابرات (مشكل فيبر نوري) تا كنون موفق به دريافت خط ساين نشده اند فرم زير را تكميل نمايند

 

تذكر:

شماره تلفن اول شماره تماس دفتر

شماره تلفن دوم حتما شماره اي باشد كه هيچ مودمي روي آن نبوده و اصطلاحاً هيچ رانژه اي براي اينترنت يا اينترانت روي آن خط نباشد.

شهرستان :
: شهر
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر :
شماره تلفن :
شماره تلفن : *
شماره تلفن :
آدرس دفتر :
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :