دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1395/09/06 -1395/09/13

  به اطلاع کلیه مدیران دفاتر شهری شهر بابل میرساند، با توجه به پیگیری های بعمل آمده از طرف کانون پیشخوان دولت استان در خصوص ارائه خدمات علوم پزشکی ( کارت بهداشت ) در حال حاضر فقط برای دفاتر شهری بابل به صورت پایلوت در استان قابل اجرا میباشد، لذا آندسته از دفاتری ( دفاتر شهری بابل ) که تمایل به انجام ارائه خدمات کارت بهداشت را دارند از امروز 95/09/06  تا تاریخ 95/09/13 مهلت دارند در این فراخوان از طریق همین سایت ثبت نام نمایند.

لازم بذکر است واگذاری خدمات به دفاتری که در این فراخوان شرکت نموده اند پس از تائیدیه کمیته بازرسی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان و سازمان علوم پزشکی میباشد.

 

روابط عمومی کانون استان

شهرستان :
: شهر
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر :
شماره تلفن : *
شماره تلفن :
شماره تلفن :
آدرس دفتر :
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :