دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1395/09/23 -1395/09/28

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت میرساند با پیگیری های بعمل آمده از سوی کانون پیشخوان دولت جهت دریافت حق الزحمه تلفن ثابت از تاریخ 94/06/16 لغایت 94/12/29 به مدیریت مخابرات شهرستانهای محل خود مراجعه نمایند، منوط به اینکه دفتر باید دارای کد اقتصادی باشد ضمناً مدیران دفاتر از تاریخ 95/09/23 تا پایان قت اداری روز یکشنبه مورخه 95/09/28 مهلت دارند با مراجعه به سایت کانون قسمت فرم ها و ثبت نام ها فیلد های مورد نظر را پر نموده و ارسال نمائید. در ضمن در قسمت کد پستی کد اقتصادی را وارد نمائید.

شهرستان : *
: شهر
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
آدرس دفتر :
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :