دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1397/07/17 -1397/07/20

قابل توجه دفاتر پيشخوان شهرستانهای امل- بابل بابلسر بهشهر تنکابن مرزن اباد قائمشهر و نکا با توجه به نامه شماره (97/453932) مورخه 97.07.12 اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر واگذاری خدمات بیمه سلامت (خدمات درمانی) به دفاتر پیشخوان دولت، مدیران دفاتر شهرهای ذکر شده میتوانند با مراجعه به قسمت فرم ها و ثبت نام ها موارد خواسته شده را پر نموده و در فراخوان ثبت نام گردند. لذا خاطر نشان ميشود شرکت در فراخوان بمنزله دريافت خدمات نبوده بلکه بعنوان ثبت نام در اين فراخوان ميباشد که پس از اخذ ازمون و مصاحبه از مدیران دفاتر شرکت کننده در این فراخوان نتیجه مشخص میشود. ضمنا اخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 20/7/97 میباشد و قابل تمدید نمی باشد.

شهرستان :
: شهر *
روستا : *
نام دفتر :
کد دفتر : *
شماره تلفن : *
شماره تلفن :
شماره تلفن :
آدرس دفتر : *
کد پستی : *
ایمیل دفتر : *
نام مدیر مسئول : *
تلفن همراه مدیر مسئول : *
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :