دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

مطالب آموزشی

اعلام آدرسهای خدمات مخابرات

اعلام آدرسهای خدمات مخابرات

از آنجا که بیشترین دلیل عدم اتصال صحیح دفاتر به سامانه های مخابرات، اشتباه در درج آدرسهای مربوطه است. این آدرسها به اطلاع میرسد.

دقت کنید به بهترین روش جهت درج آدرس در سامانه، تایپ آدرس است.

 

راهنماي آموزشي جهت شناسايي نوع مدارك متقاضيان تاييديه تحصيلي

راهنماي آموزشي جهت شناسايي نوع مدارك متقاضيان تاييديه تحصيلي

     فايل زير حاوي نمونه مدارك فارق التحصيلان متقاضي تاييديه تحصيلي ميباشد كه جهت مقايسه با مدارك ارايه شده از طرف متقاضيان و شناسايي نوع مدرك آنان مفيد است...

فايل مربوط را ميتوانيد از لينك موجود در صفحه بعد دانلود كنيد....