دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1396/12/27 |  راه اندازی سامانه اطلاع رسانی کارت هوشمند ملی

به پیوست عین نامه شماره 8/5/106421 در تاریخ 96/12/26  که در فایل ذیل امده سازمان ثبت احوال کشور در خصوص راه اندازی سامانه اطلاع رسانی کارت هوشمند ملی که شامل، ارائه مستندات - اموزش ها - خبررسانیها - قطعی سامانه و فهرست تغییرات و نسخه ها می باشد ایفا می گردد.

دانلود فایل

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان