دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/01/22 |  قابل توجه انجمن‌های صنفی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح کشور

نظر به پیگیری‌های انجام شده از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درخصوص اعلام نرخ خدمات دفاتر در سال 1396 و همچنین مذاکرات انجام شده درخصوص حذف کف نرخ و ارائه خدمات با نرخ یکسان در کل کشور متأسفانه تاکنون موفق به اخذ این مهم نشده‌ایم و از همین روی با توجه به ابلاغ نرخ خدمات از سوی سازمان حمایت به شماره 370/96/38665 مورخ 1396/09/11 که بخشی از آن هنوز در دست بررسی می‌باشد.

نرخ خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت که تا تاریخ بهمن سال 1397 معتبر می‌باشد بشرح زیر اعلام می‌گردد.

لازم است دفاتر پیشخوان دولت با توجه به تبعات ناشی از هرگونه عدم رعایت موارد ابلاغی نسبت به درج نرخ در محل دفتر و رعایت آن اقدام نمایند.

در همین رابطه سایر نرخ خدمات به محض حصول ابلاغ خواهد شد. همچنین با توجه به اعمال تغییرات در تعرفه‌های دولتی سازمان ثبت احوال که در سامانه‌های پرداخت شبکه نیز عملیاتی گردیده است، شرایط جدید بشرح زیر اعلام می‌گردد.

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی