دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/01/22 |  قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت متقاضی دستگاه پوز پیشخوان

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت متقاضی دستگاه پوز پیشخوان ,هر چه سریعتر نسبت به رفع و تکمیل نواقص اعلام شده در فایل زیر اقدام نمایید.

برای دانلود لیست نواقص کلیک کنید

روابط عمومی کانون کشوری