دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/01/29 |  اجرای برنامه CRM

مدیر محترم,راهنمای نام کاربری و رمز عبور دسترسی دفاتر استان که وارد CRM شده اند از لینک زیر قابل دانلود می باشد.فرمت نام کاربری و رمز عبور به حالت زیر می باشد.

دانلود فایل راهنما 1

دانلود فایل راهنما 2

لیست کاربران

روابط عمومی کانون پیشخوان استان