دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/02/03 |  مدارک و زمان مورد نظر و مراحل تمدید پروانه

برای مشاهده بر روی عکس کلیک کنید

 

نکته: همکاران محترمی که اعتبار پروانه آنها کمتر یا نزدیک به 3 ماه است لطفا به مفاد بند های 2 و 3 ماده 4 آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان به شرح ذیل توجه فرمایند:
بند 2 - دارنده پروانه در صورت تمایل به تمدید پروانه، باید حداقل 3 ماه پیش از پایان اعتبار آن ، فرم های ذیل را برای تقاضای خود دانلود نموده بصورت تایپی در سربرگ دفتر خود پر کرده و مهر و امضا نموده و همراه با مدارک خواسته شده به مناطق ذیربط سازمان، کانون پیشخوان مازندران اعلام نماید تا در صورت احراز شرایط ، تعلیق نبودن فعالیت دفتر ، نداشتن تخلف رفع نشده و فعال بودن دفتر ،سازمان برای تمدید پروانه اقدام کند.
بند 3 -عدم اقدام به اعلام درخواست تمدید پروانه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف دارنده پروانه از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار پروانه ، حقوق منتسبه به دارنده پروانه در خصوص فعالیت های موضوع پروانه ، از ایشان سلب خواهد شد.

عواقب بعدی به عهده شخص صاحب پروانه  می باشد.

دانلود فرم های درخواست و تعهد و تغییر نشانی

روابط عمومی کانون پیشخوان استان