دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/02/05 |  راهنمای اموزشی تغییرات نرم افزار اسکن مدارک، اثرانگشت و چهره

احتراما بدینوسیله به اگاهی دفاتر پیشخوانی که خدمات کارت هوشمند ملی انجام میدهند میر ساند

نسخه جدید سامانه تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی (ccos) با هدف بهینه سازی فرایندهای اخذ تصویر چهره، اثر انگشت و اسکن مدراک بزودی آماده بهره برداری می گردد که مستندات ان در ادارات ثبت احول، پست و پیشخوان در مرورگر به نشانی 8080:https://info.ssd.net  قرارداده شده است.

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان