دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/06/24 |  پیگیری موضوع عدم شمول ماده 38 برای دفاتر پیشخوان دولت

(جهت مشاهده متن کامل نامه برروی تصویر کلیک کنید)

دریافت اصل نامه

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی