دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/07/17 |  مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر پیشخوان آمل، نور و محموداباد

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر پیشخوان دولت شهرستانهای ( آمل، نور و محموداباد ) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن راس ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 1397/07/22 در محل امل خیابان امام رضا (ع) بلوار مطهری میدان بسیج دفتر پیشخوان دولت سعید قلی پور انتخابات برگزار می نماید لذا از کلیه اعضای محترم برای شرکت در انتخابات دعوت بعمل می اید.

تذکر: چنانچه مدیر دفتر شرایط حضور در مجمع را ندارد میتواند با دادن وکالت نامه رسمی با مهر و امضا به مدیران دفاتر دیگر شرایط حضور را برای انان محیا سازد.

دستور جلسه:

1 - انتخابات هیئت مدیره و بازرسین

2 - گزارش عملکرد

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان