دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/09/10 |  اطلاعیه شماره(28) خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ موافقت با چاپ کارت بهداشت PVC بصورت سیاه و سفید

پیرو مذاکره امروز کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت با وزارت بهداشت مراتب موافقت با چاپ کارت بهداشت PVC بصورت سیاه و سفید مورد تأیید قرار گرفت. لذا از تاریخ امروز 07/09/1397 هرگونه ارائه کارت با فرمت دیگر ممنوع و منجر به قطع سرویس دفاتر خاطی خواهد شد. همچنین نرخ خدمات مطابق مصوبه نباید از حد مورد مصوب ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تغییر نماید.

در همین خصوص علی فلاح دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت گفت فرآیند استعلام اصالت کارت از طریق QR Code ظرف مدت 20 روز آینده عملیاتی و قابلیت مشاهده عکس رنگی از طریق سامانه مقدور خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور