دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/10/19 |  ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات پستی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 207 مورخ 1393/11/05 و در راستای بند "د" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور "شفاف نمودن کیفیت خدمات در مقابل هزینه ان در شبکه های پستی" و "رعایت حقوق مشتریان" ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات پستی به شرح زیر میباشند. این مصوبه از تاریخ ابلاغ سازمان لازم الاجرا است.

 

دانلود فایل ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات پستی

 

روابط عمومی کانون پیشخوان مازندرا