دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/11/10 |  اطلاع رسانی از مکاتبات انجام شده توسط اقای توکلی رئیس محترم کانون پیشخوان استان با دستگاه های خدمات دهنده

جهت اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت استان

با توجه به تلاشها ، جلسات و مکاتبات مکرر اقای توکلی رئیس محترم کانون پیشخوان مازندران با جناب اقای مهندس طهماسبی مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان در خصوص پیگیری افزایش تعرفه خدمات واگذار شده اعلامی از سمت سازمان تنظیم مقررات به دستگاههای خدمات دهنده و پیگیری مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص دریافت کارمزد وصلی تلفن همراه و قبض میان دوره از مشترک و پیگیری واگذاری خدمات کارت بهداشت از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (ساری ) مکاتبات انجام شده که فایل ان نیز در ذیل امده با دانلود فایل میتوانید آنرا مشاهده نمائید.

ضمنا لازم به ذکر است تا نهایی شدن مصوبه کارگروه در خصوص مبلغ دریافتی بابت وصل تلفن همراه مدیران دفاتر حق دریافت هیچگونه کارمزدی را از مشتری ندارند تا اینکه مصوبه نهایی شده به اطلاع کلیه مدیران دفاتر اعلام گردد.

دانلود فایل

روابط عمومی کانون پیشخوان مازندران