دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/11/14 |  اطلاع رسانی از مکاتبات انجام شده توسط اقای توکلی رئیس محترم کانون پیشخوان استان با دستگاه های خدمات دهنده

به اطلاع مدیران دفاتر پیشخوان استان می رساند که در خصوص ارزش افزوده و مالیات مستقیم و خدمات وابسته به امور مالیاتی در حیطه افرادو کارشناسان ان اداره در براورد مالیاتی و دیگر موارد که باعث تضیع حقوق دفاتر و مشکلات و کاهش درامدی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گردیده اقای توکلی ریاست محترم کانون پیشخوان با اقای حمزه ای مدیرکل محترم اداره امور مالیاتی قرار جلسه ای گذاشته است تا شود این مشکلات از سر راه دفاتر ورچیده شود. و پیگیری  که منجرب به اجرائی شدن خدمات تلفن ثابت اعم از بیلینگ و سیستم جامع تلفن ثابت از اولین قرارداد فی مابین سیستم جامع تلفن ثابت در زمینه دایری تلفن تا تاریخ 31/06/1396  گشته که حق الزحمه ای به دفاتر پیشخوان دولت منظور نگردیده است، لذا طی مکاتبه ای که صورت گرفته از اقای مهندس علی اصغرپور مدیریت محترم مخابرات منطقه مازندران خواسته شده تا دستور فرمایند نسبت به پرداخت مطالبات دفاتر اقدام لازم صورت پذیرد.

در ضمن میتوانند با دانلود فایل ذیل نامه نگاری های که انجام شده را ملاحظه نمائید.

دانلود فایل

روابط عمومی کانون پیشخوان مازندران