دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/11/21 |  آغاز پذیرش داوطلبان دوره کاردانی و کارشناسی مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی و کاربردی در بهمن 1397

برای مشاهده کلیک نمایید

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور