دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/11/28 |  دریافت دستورالعمل های پست و دریافت نمونه مهر و تابلو و مشخصات سازمان تنظیم مقررات و سامانه 195 دانلود فرم های درخواست و تعهد و تغییر نشانی

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر استان مازندران میرساند که میتوانند با دانلود فایل ذیل یا با مراجعه به قسمت پیوندها و کلیک بر روی ایتم نمونه مهر و تابلو و طرح تراکت و مشخصات سازمان تنظیم مقررات و سامانه 195 و دستورالعمل های خدمات پستی را دریافت نمایند و در دفتر خود بر روی تابلو اعلانات نصب نمایند.

شایان بذکر است نصب این موارد اعلامی بر روی تابلو اعلانات یا دیوار دفتر طوری که در دید مردم و بازرسین محترم سازمان تنظیم مقررات قرار گیرد الزامی میباشد.

دانلود فایل نمونه مهر تابلو تراکت

دانلود فرم های درخواست و تعهد و تغییر نشانی

روابط عمومی کانون پیشخوان مازندران