دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/12/06 |  اطلاعیه شماره (71) مالیات بر مشاغل خودرو-امکان ثبت درخواست بخشودگی جرائم و تایید اطلاعات پرونده برای مالکین قبل

پیرو اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند امکان ثبت درخواست بخشودگی جرائم و همچنین  تایید اطلاعات پرونده برای مالکین قبل میسر گردید بدین صورت که دفاتر پیشخوان باید با مشخصات مالک قبل به سامانه وارد شوند و از آنجا نسبت به ثبت درخواست مربوطه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که تمامی مسئولیت ها به عهده دفتر پیشخوان و کارشناس مالیاتی  است که پرونده را تایید می نماید.

 

 


روابط عمومی کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور