دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/12/13 |  خدمات وزارت آموزش و پرورش / لزوم دقت در ورود اطلاعات

به اطلاع کلیه دفاتر محترم می رساند، هنگام ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی می بایست تصویر ریز نمرات و مدرک تحصیلی متقاضی اخذ گردد و تا زمان تایید از سمت آموزش وپرورش مدارک بایگانی گردد. همچنین پس از ثبت اطلاعات می بایست برگه ی پیش نمایش در اختیار متقاضی قرار گیرد تا متقاضی بررسی کرده ودر صورت صحت اطلاعات وارد شده امضا کنند.

لذا توجه نمایید باتوجه به اعلام آموزش وپرورش کاربران سامانه تاییدیه تحصیلی می بایست هنگام ثبت درخواست دقت بیشتری در ورود اطلاعات نمایند. درصورتی که بیش از 5% از پرونده های ثبت شده رد گردد، امتیاز منفی برای دفتر پیشخوان در نظر گرفته خواهد شد و دفتر پیشخوان موظف است نهایتا پس از 15روز نسب به ویرایش پرونده ها اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تکرار اشتباهات فوق تصمیمات جدی تراز سوی مراجع ومطابق دستور العمل های ابلاغ اتخاذ خواهد شد.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور