دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/12/13 |  تخلفات ثبت شده در خدمت تأییدیه تحصیلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

احتراماً پیرو جلسه مورخ 97/12/06 درخصوص تخلفات ثبت شده در خدمت تأییدیه تحصیلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقرر گردید که درصورتی که انتقال پروانه برای کد دفتری انجام شده باشد و تخلف ثبت شده مربوط به صاحب قبلی پروانه و کاربرانش باشد، صاحب فعلی باید کلیه تخلفات قبلی دفتر را نیز پذیرفته و طی ارائه تعهدنامه‌ای به کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام دارد که من بعد چنین تخلفاتی در دفتر پیشخوان مربوطه صورت نمی‌پذیرد و نیز باید طی اقدامی قضایی از صاحب قبلی پروانه و کاربر تأییدیه تحصیلی آن فرد، مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات مراجعه کننده و مهر دفتر پیشخوان و جعل سند شکایت نماید.

در صورتیکه تخلف ثبت شده توسط درخواست کننده تأییدیه تحصیلی انجام شده باشد، دفتر پیشخوان باید از فرد درخواست‌کننده بابت سوءاستفاده از مهر و کد دفتر شکایت نموده و طرح شکایت خود را به کانون و آموزش و پرورش استان اعلام نماید تا اطلاع رسانی در این زمینه صورت پذیرد و تخلفی در پیشینه دفتر ثبت نگردد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور