دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/12/16 |  عدم تایید سایت بیمه ای از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت کشور

             پیرو اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

            مبنی بر عدم تأیید سایت «hami-cra.ir». که خدمات بیمه فرهیختگان را ارائه می کند،

           دفاتر از هر گونه همکاری با این مجموعه جداً پرهیز نمایند.

          عواقب ناشی از همکاری بر عهده دفتر خاطی خواهد بود.

 

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور