دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/12/20 |  مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست انواع مهدها ی بهزیستی در دفاتر پیشخوان

به اطلاع اندسته از مدیران دفاتری که خدمات بهزیستی انجام میدهند میرساند که مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست انواع مهدها در فایل ذیل امده است و مراحل ثبت نام نیز ذکر شده است

 

دانلود فایل

روابط عمومی کانون پیشخوان مازندران