دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/02/16 |  اموزش پرداخت مالیات مشاغل خودرو با پوز پیشخوان

به اطلاع اندسته از دفاتری که خدمات مالیات مشاغل انجام میدهند میرساند که این ایتم از طریق پوز پیشخوان قابل پرداخت و اجرا میباشد و دفاتری که برای انجام این کار دچار مشکل هستند میتوانند با دانلود فایل راهنمایی که در ذیل امده تمامی مراحل پرداخت و انجام و صدور مفاصا مالیات مشاغل خودور را انجام دهند.

 

دانلود فایل راهنما

روابط عمومی کانون پیشخوان استان