دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/02/18 |  دستورالعمل راهنمای نصب افزونه ویژه پایانه فروش پیشخوان

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان میرساند که راهنمای نصب افزونه ویژه پایانه فروش پیشخوان بصورت تصویری در ذیل امده لذا از دفاتر پیشخوان خواهشمند است با دانلود فایل ذیل و مشاهده ان سعی در نصب و ابدیت اطلاعات پوز در افزونه نمایند.

شایان بذکر است اگر در افزونه اطلاعات وارده شده با اطلاعات پوز پیشخوان یکی نباشد ارتباط کارت خوان به افزونه برقرار نمی شود. پس می بایست شناسه پایانه و ای پی و دیگر اطلاعات را بدرستی در افزونه وارد نمائید.

توجه: مدیران محترم بارها مشاهده شده که اکثر دفاتر به اشتباه پوز پیشخوان و سیستم کامپیوتر خود را بر روی دو مودم مختلف که به اینترنت و اینترانت میباشد وصل می نمایند لذا خواهشمند است پوز پیشخوان و سیستم کامپیوتر هردو باید به یک مودمی که به اینترانت (ساین) ارتباط دارد وصل نمایند.

دانلود فایل راهنما

روابط عمومی کانون پیشخوان استان