دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/03/22 |  خدمات صندوق سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار : سمات - سجام

به اطلاع کلیه دفاتر سراسر کشور می رساند: در ارائه دو خدمت "سمات" و "احراز هویت الکترونیک سجام"، لازم به توضیح است که این دو خدمت کاملا متفاوت از هم هستند که دفاتر به اشتباه یک خدمت دانسته و در ثبت اطلاعات و ارسال مدارک به پست  اشتباه اقدام می‌نمایند، لذا لازم به ذکر است در صورت تکرار خطا  و عدم دقت و با توجه به بار مسولیت حقوقی مربوطه از سوی دستگاه خدمات دهنده ،در هر یک از خدمات نامبرده، خدمت مورد نظر از دفتر پیشخوان خاطی  سلب خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور