دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/03/26 |  اطلاعیه در خصوص آزادسازی حسن انجام کار دفاتر

با توجه به پیگیری‌های انجام شده‌، بخصوص همکاری انجمن خراسان رضوی، حسن انجام کار خدمات‌دهندگان همراه اول آزاد گردید. دفاتر می‌توانند با ارائه کدکارگاهی بیمه به همراه اول مراجعه و نسبت به دریافت وجوه خود اقدام نمایند.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور