دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/04/06 |  عدم همکاری با شرکت های فاقد قرارداد همکاری با کانون دفاتر پیشخوان کشوری و استانی

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان استان میرساند؛ شرکت های که با کانون پیشخوان کشوری یا استانی قرارداد همکاری ندارند، و در صورت مراجعه نمایندگان این شرکتها به دفاتر مدیران دفاتر نباید تحت هیچ شرایطی با این شرکتها قرارداد یا دستگاه پوزی دریافت نمایند. دفاتر در صورت اطلاع نداشتن از این شرکت ها میتوانند با کانون هماهنگ شوند. تمامی خدمات از مجرای کانون دفاتر پیشخوان به دفاتر ارائه میگردد، عواقب بعدی عدم توجه به این موضوع و بستن هرگونه قرارداد یا دریافت دستگاه پوز از این شرکت ها به عهده خود مدیر دفتر پیشخوان میباشد.

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان