دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/04/13 |  مهلت زمانی تمدید پروانه و تغییر نشانی

اطلاعیه مهم
همکاران محترمی که اعتبار پروانه آنها کمتر یا نزدیک به 3 ماه است لطفا به مفاد بند های 2 و 3 ماده 4 آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان به شرح ذیل توجه فرمایند:
بند 2 - دارنده پروانه در صورت تمایل به تمدید پروانه، باید حداقل 3 ماه پیش از پایان اعتبار آن ، تقاضای خود را به مناطق ذیربط سازمان کانون پیشخوان مازندران اعلام نماید تا در صورت احراز شرایط ، تعلیق نبودن فعالیت دفتر ، نداشتن تخلف رفع نشده و فعال بودن دفتر ،سازمان برای تمدید پروانه اقدام کند.
بند 3 -عدم اقدام به اعلام درخواست تمدید پروانه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف دارنده پروانه از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار پروانه ، حقوق منتسبه به دارنده پروانه در خصوص فعالیت های موضوع پروانه ، از ایشان سلب خواهد شد.

توجه: دفاتری که قصد جابجایی مکان دفتر(تغییر نشانی)را دارند میبایست دوماه قبل از پایان مهلت اجاره ملک(مغازه) درخواست خود را به کانون دفاتر پیشخوان مازندران اعلام نمایند تاموارد مورد نظر اعمال گردد.

در غیر اینصورت عواقب بعدی به عهده شخص صاحب پروانه  می باشد.

7235-1735 صغری نیک نهاد
7235-1072 اکبر غفاری
7235-1078 خسروتوکلی نژاد
7235-1081 شرکت کارجویان آمل
7235-1083 شرکت آمل رسانه
7235-1085 الهام رضوانی
7235-1102 غلامرضامحمدی
7235-1104 نصرت اله رنجبر
7235-1115 یداله جلیلی
7235-1125 سیدموسی پایاب
7235-1148 منیژه عسگری
7235-1257 ویدا الیاسی
7235-1057 سیداحمد   موسوی
7235-1112 لیلا بیگم عبدالمنافی
7235-1133 شرکت گنج آوران مامطیربابل
7235-1139 یاسرزاهدی فر
7235-1140 محسن خلیل زاده
7235-1490 ولی سلمانی جلودار
72351914 یوسف طالشیان جلودار
7235-1120 یوسف صداقت
7235-1208 ابراهیم نجفقلی صورت
7235-1187 فرهاد ابراهیمی
7235-1093 محمد علی تبار فیروز
7235-1106 حمیدرضامحمدعلی زاده
7235-1065 عابدین عطارد
7235-1682 محمدجواد عباس زاده
7235-1046 یعقوب رحمانی
7235-1092 شرکت ستاره فرازخزر
7235-1132 شرکت گسترش رسا
7235-1656 سیدسینا هاشمی
72351901 سیده طاهره حسینی نژاد
7235-1736 محمدصادق خطیبی
7235-1058 حسین رجب زاده شوبی
7235-1051 مرضیه احمدی
7235-1741 ربابه کرامتی رستمی
7235-1101 صادق لواسی
7235-1223 قربانعلی حاتمی
7235-1004 سمیه ولی پور 
7235-1014 هانی محمودی
7235-1056 مهیلا رحمانی
7235-1114 شرکت جهانمهر-روشن
7235-1135 رزم آوران پگاه
7235-1195 مریم صالحی نیا
7235-1198 سیده زینب رشیدائی
7235-1211 سمیرا علیزاده
7235-1688 ش پیشگامان ارتباط نوین قرن
72351911 زهرا صفری نودهی
7235-1707 فرزانه فضلی
7235-1087 اردشیرمحمود سلطانی
72351138 محمدباقر مکرم
7235-1136 شرکت گسترش پاسارگاد نوین
7235-1142 مجتبی فروغی
7235-1669 حسن متینی
7235-1740 ش تعاونی دهیاران بخش دودانگه
7235-1052 حسین حسین پور
7235-1111 فریدعارفی
7235-1182 احسان محمدی پاشاکلائی
7235-1190 ابوالقاسم جوادی
7235-1206 خلیل خلیلی پالندی
7235-1210 نیلوفر  اولادی قادی
7235-1213 لیلا رستم زاده خطیر
7235-1753 بهناز رحیمی
72351909 زهرا متانی بورخیلی
72351906 همت امیری
7235-1659 رقیه محمودی
7235-1667 مریم دارابی
7235-1145 سیدجواد  سلیلی
7235-1100 احمد نعمتیان جلودار 
7235-1201 مهرآسادانائی فر
7235-1185 نعمت ابراهیمی
7235-1683 علی قلعه سری
7235-1146 محمد رضا روشن نیا
7235-1408 مهسا خلیل زاده صورتی
7235-1724 مریم صالحی 
7235-1155 اسحاق میردار
7235-1180 مهدی بالوئی جامخانه
7235-1828 زهره صبوحی نژاد
7235-1212 سید عیسی حسینی
7235-1243 مریم توکلی
7235-1045 محمدرضادارابی
7235-1277 جواد غریب
7235-1666 عبدالعلی شریفی
7235-1176 محمد روشن نیا
7235-1676 سمانه جعفرزاده
7235-1678 مصطفی عزیزی
7235-1680 محبوبه مرزبند
7235-1711 سلیمه رضوانی
7235-1747 حامد آرمش
7235-1770 علی اکبر ملاری
72351900 رضا میرزائی
7235-1164 حمید پیرزاد
7235-1165 سید احمدمیر باباپور
7235-1166 سید مصطفی حسینی
7235-1167 محمد نادعلی زاده
7235-1239 سیده زهرا نصراله پور 
7235-1640 سیدامیر بویه
7235-1642 بیژن پاشای فومشی
7235-1644 ربابه زمانی
7235-1645 مهدی عباسپور
7235-1702 سیده زهرا قرشی
7235-1160 عیسی یوسف تبار
7235-1175 مهدی اکبری
7235-1179 مهدی پورعلی
7235-1650 مهدی باقری
7235-1660 خدیجه عربی مقدم
7235-1693 رضا رضازاده
7235-1705 طاهره احمدی
7235-1704 سیده معصومه قربانیان
7235-1159 صنم فلاح تازه آبادی
7235-1651 راحله نظری رستمی
7235-1710 حسن میلادی گرجی
7235-1639 مریم لشتو عبدالعلی
7235-1648 شرکت پیام ارتباطات نشتا
7235-1699 ش رسا ارتباط راشا
72351902 سینا پورمهر
72351905 اعظم دهقان حسامی
7235-1761 سمیه قادیان انارمرزی
7235-1763 سیدامید حسینی
72351904 تقی رضایی وندچالی
7235-1695 حامد درویش نارنج بن
7235-1766 ندا شمسی
7235-1767 عباس کیائی
7235-1157 سیدمهدی مسافر
7235-1158 آتنا یعقوبی
7235-1240 رضا اکبر زاده بایعکلائی
7235-1653 کمال فیرزوکندیان
7235-1655 مریم صمدائی
7235-1664 سمیه دهپوری
7235-1671 مهدی رمضانی مرمتی
7235-1673 صادق عبدی
7235-1685 حمیدرضا فتحی هولائی
7235-1687 احمدحسنی ماچکه پشتی
7235-1708 فرخنده اسماعیلی
7235-1717 سیده مریم حسینی نژاد
7235-1726 پونه قدبنان
7235-1730 حیدر کریمی علی آبادی
7235-1749 ش دازمیر گستر ساحل خزر
7235-1754 اکبر جعفری
7235-1762 رجب اصغری فرد
72351916 سید عباس حسینی ولشکلائی
7235-1670 سیدعادل حسینی
7235-1751 مهناز اسلامی کلیجی
7235-1714 احمد احمدی
7235-1715 اسماعیل علیزاده
7235-1088 کبری بابائی چمازکتی
7235-1172 نازی کریمی قادیکلائی
7235-1662 سیدرضا موسوی حاجی
7235-1684 شعبان داداشی
7235-1694 الهام لطفی قادیکلایی
72351908 نیما صادقی
72351913 علی اکبر فرج نژاد قادی
72351915 سیاوش اقا بابائی
7235-1738 مهدی کریمی
7235-1646 مهسا رحیمی
7235-1652 منیره عموزاد مهدیرجی
7235-1732 حسن ابراهیمی قلعه
72351910 مریم اسدی تیر تاشی
7235-1690 سمانه اصغری
7235-1691 علی زنگی
7235-1725 شهرام بابایی
72351907 خدیجه رئیسی آتنی
7235-1649 هاجر صادقی نودهی
7235-1759 مریم کامل کلتی
7235-1769 بهمن نیک قامت زرندینی
7235-1700 سیدزهرا حسینی
7235-1739 مریم حسن پور
7235-1647 عبدالله خواجوند
7235-1674 عباس امیری
7235-1701 زهرا نجفی
7235-1718 منیره مرادپور
72351912 ساناز حسن نژاد

روابط عمومی کانون پیشخوان استان