دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/04/20 |  فراخوان سامانه حمل بار ریلی – شماره2

فراخوان مديریت استاني سامانه حمل ونقل بين شهري خرده بارريلي وهوايي(جمع آوری مرسولات ازدفاتروتوزيع به مشتريان)

جهت اعلام آمادگی برای این سرویس ،لطفاً فرم زیر را تکمیل و تا تاریخ 1398/04/27 تکمیل وبه شماره تلفن 66430108 فکس نمایید.

دانلود فرم

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور