دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/07/09 |  پیگیری ضمانت نامه شرکت ارتباطات سیار

به اطلاع کليه مديران دفاتر پيشخوان دولت شهري و روستايي ميرساند با توجه به پيگيريهاي بعمل آمده و مکاتبات انجام شده توسط کانون پيشخوان استان در خصوص ضمانت نامه بانکي به استحضار ميرساند شرکت ارتباطات سيار اداره کل عمليات و خدمات مشتريان حضوري طي نامه اي اعلام نموده که با عنايت به لزوم يکپارچه سازي تضامين دريافتي براي انعقاد قراردادها در سراسر کشور دريافت تضامين به صورت ضمانت بانکي و يا ملکي ميسر ميباشد. ( مشاهده مکاتبات انجام شده)

دانلود مکاتبات تضامین ارتباط سیار

روابط عمومی کانون استان مازندران