دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/08/18 |  اطلاع کلیه مدیران دفاتر استان میرساند(آب و فاضلاب)

احتراما به اطلاع کلیه مدیران دفاتر شهری استان میرساند با توجه به نامه های شماره 159/4411/98/ص مورخ 08/08/1398 و 159/4395/98/ص مورخ 06/08/1398 معاونت محترم خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضلاب استان تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت بابت ثبت نام یکی از خدمات 22 گانه مبالغی بیشتر از تعرفه ابلاغی از مشترکین دریافت می کنند و همچنین بابت رفع تقص مدارک مجددا از مشترکین کارمزد دریافت می کنند که این امر باعث نارضایتی مشترکین گردیده است.لذا مدیران محترم مطابق با تعرفه  ابلاغی از مشترکین کارمزد دریافت نمایند.در صورت مشاهده تخلف با آن دفتر برخورد قانونی بعمل می آید.

((برای مشاهده بر روی عکس کلیک کنید))

روابط عمومی کانون پیشخوان استان