دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/08/23 |  دریافت پروانه تبدیل شده به ict روستایی یا همان (ارتباطات و فناوری اطلاعات)

     به اطلاع اندسته از مدیران دفاتر پیشخوان روستایی که مجوزهای خود را برای تبدیل به ict یا همان دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات به کانون استان تحویل داده اند؛ با دانلود فایل ذیل و مشاهده نام و نام خانوادگی خود برای دریافت پروانه ict با مهر دفتر به کانون پیشخوان استان مراجعه نمایند.

شایان بذکر است کد های مجوز دفاتر روستایی که تبدیل به ict شده اند تغییر کرده است. لذا مدیران دفاتر فقط از روی نام و نام خانوادگی خود که در لیست قرار گرفته به کانون مراجعه نمایند.

دانلود فایل

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان