دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/05/06 |  مهم و فوری:دریافت پروانه های تمدید شده

به اطلاع اندسته از مدیران دفاتری که کد دفتر و یا نام و نام خانوادگی انها در ادامه خبر امده است می رساند: با در دست داشتن کارت ملی و مهر استاندارد دفتر نسبت به دریافت مجوز خود به کانون پیشخوان استان مراجعه نمایند.

شایان بذکر است دفاتر نسبت به دریافت مجوز تمدید شده خود اقدام نمایند در غیر این صورت پروانه این دفاتر به تهران عودت داده میشود.

قابل توجه مدیرانی دفاتری که کد آنها در لیست نامه به تاریخ 98/12/15وجود دارد میر ساند که ردیف شماره 1 الی 46 در این لیست برای دریافت اصل جواز جدید,جواز قدیمی که در دست این مدیران می باشد را برای دریافت جواز جدید به کانون ارائه دهند.در غیر اینصورت از ارائه جواز جدید معذور می باشیم.

-------------99/05/06------------

نام و نام خانوادگی کد دفتر
طاهره احمدی 73351196
احمد احمدی 73351192
شعبان داداشی وسطی کلائی 73351271
سمیه زمانی 72351832
محمد فتحی کارمزدی 72351204
محسن مخمدی ازنی 72351514
شرکت رسا ارتباط راشا 73351380
بهروز امانی 72351242
   

-------------99/04/16------------

-------------99/04/10------------

-------------99/03/17------------

-------------99/03/13------------

-------------99/03/07------------

-------------99/03/03.------------

-------------99/02/25------------

-------------99/02/14------------

-------------99/02/07------------

-------------99/01/26------------

-------------99/01/25------------

-------------99/01/20------------

---------------------------------98/12/24----------------------------

---------------------------------98/12/15----------------------------

ردیف شماره 1 الی 46 در این لیست برای دریافت اصل جواز جدید,باید جواز قدیمی را به کانون ارائه دهند.در غیر اینصورت از ارائه جواز جدید معذور می باشیم.

---------------------------------98/11/19----------------------------

---------------------------------98/11/15----------------------------

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/تمدید_شده_های_پروانه_1.jpg

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/تمدید_پروانه_شده.jpg

---------------------------------98/10/30----------------------------

 

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/تمدید_پروانه.jpg

---------------------------------98/10/23----------------------------

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/جدید_پروانه_های_تمدید_شده11.jpg

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/پروانه_های_تمدید_شده_1112.jpg

---------------------------------98/10/11----------------------------

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/22_1.jpg

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/11_1.jpg

---------------------------------98/09/23----------------------------

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/تمدید_شده_های_پروانه.jpg

---------------------------------98/09/17----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------98/09/10----------------------------

---------------------------------98/09/06----------------------------

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/پروانه_ای_دریافتی_از_سازمان.jpg

---------------------------------98/08/18----------------------------

روابط عمومی کانون پیشخوان استان