دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/05/08 |  ادرس ایمیل سازمان برای ارسال مدارک و مستندات رفع تخلف

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان میرساند، در صورت داشتن تخلف و در صورت رفع تخلف بعد از انجام اقدامات اصلاحی نامه و مستندات را به این ایمیل ذیل ارسال کنند

pishkhan-shomal@cra.ir

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان