دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/05/19 |  اطلاعیه /ثبت نام سرویس مدارس در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

به اطلاع می رساند سرویس ثبت نام رانندگان سرویس مدارس از تاریخ ۹۹/۵/۱۹ در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت عملیاتی خواهد شد لذا دفاتر می توانند با مراجعه به درگاه epishkhan.ir نسبت به ارائه این خدمت اقدام نمایند.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور