دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/05/19 |  اطلاعیه-مکاتبه جناب آقای مهندس غضنفری معاون محترم فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در خصوص عدم رعایت شیوه نامه ها در ارسال محموله های پستی در دفاتر پیشخوان دولت

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت

به اطلاع می رساند پیرو مکاتبه جناب آقای مهندس غضنفری معاون محترم فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در خصوص عدم رعایت شیوه نامه ها در ارسال محموله های پستی در دفاتر پیشخوان دولت و استفاده نکردن از ملزومات با کیفیت پستی به اطلاع میرساند طبق اعلام شرکت ملی پست عدم استفاده از کارتن های با کیفیت و دقت نکردن در بسته بندی صحیح مرسولات در برخی دفاتر ایجاد نارضایتی را به وجود آورده و از سویی برخی مرسوله ها صدمه دیده اند . بنابراین دفاتری که خدمت پست را بر عهده دارند در صورت تکرار این موضوع مشمول جریمه از سوی شرکت ملی پست شده و کسر وجه از واریزی ماهیانه آن دفتر از سوی شرکت ملی پست صورات می پذیرد .بدینوسیله کانون کشوری پیشخوان دولت آماده شنیدن نقطه نظرات تمامی دفاتر  پیشخوان دولت  در این زمینه می باشد.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور