دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/05/19 |  پلمپ برخی دفاتر پیشخوان دولت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

در راستای اجرای طرح ستاد ملی مبارزه با کرونا ، برخی از دفاتر پیشخوان دولت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف کارشناسان محترم وزارت بهداشت پلمپ گردیدند .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور