دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

 |  اطلاعیه برگزاری جلسه ماهیانه اعضای هیئت مدیره کانون

اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر پیشخوان دولت استان روز سه شنبه مورخ 99/05/21 جلسه ای با حضور مهندس فروزانفر دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان در محل کانون برگزار شده و موارد مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل میباشد :
1- کلیه دفاتر پیشخوان دولت شهری و ICT روستایی موظفند پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار را رعایت نمایند.با توجه به اینکه کارشناسان بهداشت به صورت نامحسوس جهت بررسی وضعیت رعایت پروتکل بهداشتی ازدفاتر بازید می کنند ,اگر تخلفی مشاهده گردد مسئولیت به عهده شخص مدیر دفتر می باشد
2- در خصوص کاهش هزینه های پستی و عدم به موقع واریز کارمزد پستی به دفاتر پیگیری های لازم انجام گرفته و مقرر گردید اعضای هیئت مدیره کانون با مدیرکل پست استان جلسه‌ای در همین رابطه برگزار نمایند تا مسائل و مشکلات دفاتر بررسی و رفع گردد.

3-مقرر گردید در خصوص واگذاری بی رویه دفاتر جدید شهری و روستایی از طریق کارگروه استانی تدابیری اتخاذ , در حد امکان رعایت شعاع صنفی حفظ و همچنین از مسئولین ذیربط درخواست گردد از صدور مجوز جدید جلوگیری به عمل آید.

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/1_14.jpg

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/IMG-20200812-WA0026.jpg