دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/07/20 |  الزام دریافت مدارک هویتی از جمله کارت شناسایی و یا برگ ماموریت از بازرسی دستگاه های اجرائی و تامین کنندگان خدمات

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی می رساند با عنایت به نامه شماره 100/41239 مورخه 1399/07/02 اداره کل نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت موظف به دریافت مدارک هویتی از جمله کارت شناسایی سازمانی و یا برگ ماموریت از بازرسان، ناظرین، نمایندگان دستگاه های اجرایی و تامین کنندگان خدمات بازدید کننده از دفاتر پیشخوان خدمات دولت می باشند.

دانلود نامه

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان