دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/07/23 |  آخرین فرصت برای ثبت نام دفاتری که موفق به تمدید (تجدید ) پروانه خود نشده اند

به اطلاع آندسته از مدیران دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی که جهت تمدید (تجدید) پروانه موفق به ثبت نام در سامانه تنظیم مقررات را نشده اند می رساند تا تاریخ 99/08/07 مهلت دارند نسبت به ثبت نام جهت تمدید (تجدید) پروانه خود اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت پروانه آنها باطل میگردد.

 

 

روابط عمومی کانون پیشخوان مازندران