دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/10/08 |  فرم شناسنامه ای برای تکمیل بانک اطلاعاتی دفاتر

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان شهری و ict روستایی می رساند حسب تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه دفاتر پیشخوان نزد این کانون نیاز به تکمیل فایل ذیل توسط دفاتر می باشد .لذا خواهشمند است طبق موارد خواسته شده در فایل اقدام به تکمیل فرم بصورت دقیق نموده و به ادرس ایمیل  mazanpishkhan@gmail.com ارسال نمائید. تا از این بانک اطلاعاتی جهت پیشبرد کارهای دفاتر استفاده شود.

شایان بذکر است عدم پر نمودن فایل خواسته شده از سوی دفاتر به نفع دفاتر نبوده و باعث ضعف سیستمی مجموعه میگردد. در ضمن دفاتر از این تاریخ 99/10/08 لغایت 99/10/30 دارای فرصت برای ارسال فایل می باشند.

دانلود فایل بانک اطلاعات

روابط عمومی کانون پیشخوان استان