دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/10/21 |  تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت شهری از ابتدای سال 1400 صرفاً برای اشخاص حقوقی انجام خواهد شد

به پیوست نامه 100/64456 مورخ 99/10/03 مدیرکل محترم صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان در خصوص بند 3 ماده 6 مصوبه شماره 3 جلسه 289 مورخ 97/12/19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ict ) روستایی با موضوع تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی از ابتدای سال 1400 صرفاً برای اشخاص حقوقی انجام خواهد شد؛

شایان بذکر است:

تمامی پروانه های حقیقی که در زمان تجدید پروانه به دلیل بند فوق تا پایان سال 99 تجدید شده اند، با همان شخصیت حقیقی پروانه، از پایان اعتبار پروانه قبلی به مدت 5 سال تجدید و اصلاح می شوند.

پروانه های حقیقی که تا پایان سال منقضی می شوند 5 ساله و بصورت حقیقی تجدید خواهند شد.

از ابتدای سال 1400 تمامی درخواستهای تجدید پروانه دفاتر شهری فقط برای اشخاص حقوقی قابل انجام می باشد، همچنین به استحضار می رساند تحویل پروانه های اصلاح شده پس از استرداد پروانه های صادر شده قبلی امکانپذیر خواهد بود.

دانلود فایل


روابط عمومی کانون پیشخوان استان