دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/12/17 |  قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص تمدید تاریخ پروانه

با توجه به مصوبه شماره ۱جلسه ۳۱۳ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه دفاتری که تاریخ اعتبار پروانه آنها به پایان رسیده یا میرسد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تمدید میگردد.

همچنین این بخش مشمول دفاتر دارای مدرک زیر لیسانس نیز حسب نظر سازمان تنظیم مقررات تا تعیین تکلیف وضعیت افراد فاقد مدرک لیسانس خواهد شد ان شالله حسب قول ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات با تصویب در کمیسیون مشکل اینگونه دفاتر در انطباق با سایر موارد قانونی مرتفع و طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور