دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/12/18 |  جلسه پایان سال هیئت مدیره کانون پیشخوان مازندران

به استحضار کلیه دفاتر پیشخوان استان می رساند که دیروز مورخه 1399/12/17 جلسه پایان سال اعضای هیئت مدیره کانون پیشخوان مازندران در محل کانون برگزار گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* پیگیری مشکلات دفاتر

* راه اندازی و تفاهم نامه جدید با دستگاه ها  ( راه و شهر سازی - ثبت نام شوراه ها - صندوق بازنشستگی)

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/اعضا_عکس.jpeg

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/عکس_اعضا.jpeg

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/عکس_عضا.jpeg

برای مشاهده بهتر بر روی عکس کلیک نمائید                                                                                              

روابط عمومی کانون پیشخوان استان