دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/12/26 |  ارسال کلیه شناسنامه های معطله در دفاتر پیشخوان و ICT روستایی با فهرست اسامی صاحبان شناسنامه به اداره کل ثبت احوال

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/جمع_اوری_شناسنامه.gif

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/785.jpg

                           برای مشاهده بهتر بر روی عکس کلیک نمائید..

روابط عمومی کانون پیشخوان استان