دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/02/11 |  تفاهم نامه فی مابین کانون و اداره کل راه و شهرسازی ( ارائه خدمات راه و شهرسازی )

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان ict روستایی می رساند تفاهم نامه ای فی مابین کانون پیشخوان استان و اداره کل راه و شهرسازی مازندران با موضوع قرارداد توسعه همکاری و بهره مندی از خدمات قابل واگذاری اداره کل راه و شهرسازی و توانمندیهای موجود طرفین منعقد گردید. 

خدمات قابل ارائه :

برقراری حقوق موظفین

درخواست پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج همکاران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری

درخواست پرداخت بیمه عمر همکاران و بازنشسته متوفی صندوق بازنشستگی

 

دانلود فرم ها

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان