دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/02/12 |  اطلاعیه /ایجاد زمینه فعالیت و همکاری با اپراتور تلفن همراه اول بر روی درگاه epishkhan.ir

به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت می رساند با عنایت به ایجاد زمینه فعالیت و همکاری با اپراتور تلفن همراه اول بر روی درگاه epishkhan.ir  و همچنین جهت عملیاتی نمودن سرویس نیاز به ثبت موقعیت جغرافیایی (long & lot)دفتر پیشخوان می باشد .

لذا از مدیرانی که قصد ارائه سرویس مذکور را دارند تقاضا می شود اطلاعات مورد نیاز را بر روی درگاه epishkhan.ir تکمیل نمایند .جزئیات این سرویس پس از  تکمیل و بروز رسانی اطلاعات درخواستی به اطلاع مدیران محترم خواهد رسید .

بدیهی است امکان ارائه سرویس مورد نظر برای دفاتری که اقدام به تکمیل اطلاعات نموده اند میسر خواهد بود.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت