دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/02/13 |  ارسال کلیه شناسنامه های معطله در دفاتر پیشخوان و ICT روستایی با فهرست اسامی صاحبان شناسنامه به اداره کل ثبت احوال

 

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/جمع_اوری_شناسنامه.gif

                       برای مشاهده بهتر بر روی عکس کلیک کنید

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان